Hej, prosimy Was o zapisy! Jeżeli będzie nas więcej niż 15 – odpalimy maszynę losującą ;-).

Bio:

Wiktor Sztajerowski – programista z ponad 5-cio letnim stażem. Obecnie Java Developer w Smart Coders, entuzjasta NoSQL’a i orędownik wykorzystywania więcej niż jednej bazy danych w systemach. Prywatnie jeden z liderów łódzkiego JUG’a oraz Zwinnej Łodzi.

Dlaczego takie szkolenie:  

Istnieje kilka przesłanek dlaczego w ogóle warto poznać i zastanowić się nad użyciem MongoDB w projekcie. Głównym z nich jest potrzeba skalowania horyzontalnego (moment gdy dodawanie kolejnych dysków do serwera przestaje być możliwe do realizacji), ale nie tylko dlatego warto zwrócić uwagę na tę bazę. Jest ona również alternatywą dla baz relacyjnych gdy schemat danych ulega ciągłym zmianom, bądź – co gorsza – nie ma go w ogóle lub tsytuacja w której to na czym najbardziej nam zależy to stała dostępność danych.

 

Adresaci:   

Programiści/testerzy, którzy chcą zapoznać się obsługą podstawowych elementów MongoDB. Od uczestników wymaga się jedynie ogólnej wiedzy na temat baz danych – szkolenie prowadzone będzie „od zera”.

 

Cel:  

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematu NoSQL na przykładzie MongoDB. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest MongoDB, jak wygląda interfejs użytkownika czy jak się ma składnia zapytań MongoDB do klasycznego SQL’a. Dowiedzą się również czym jest _id i dlaczego identyfikator encji nie zawsze musi być losową wartością. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił zarządzać dokumentami w MongoDB (dodawać, modyfikować, pobierać), pozna i będzie umiał wykorzystać składnie zapytań wraz z użyciem projekcji. Oprócz tego uczestnik będzie potrafił tworzyć indeksy i wykorzystywać je w zapytaniach. Dodatkowo w ramach możliwości czasowych uczestnik dowie się jak realizowana jest agregacja, jakie są jej ograniczenia, będzie potrafił filtrować i agregować dane z dokumentów oraz pozna mechanizm replikacji danych.

Szkolenie nie porusza:  

dostępu do bazy z aplikacji, shardingu, wewnętrznej budowy bazy

Wymagania: 

•  własny laptop
•   zainstalowana baza MongoDB

Program:

Wstęp

• NoSQL – przegląd
• MongoDB – przegląd
• Postać przechowywanych danych w MongoDB
• Porównanie MongoDB i relacyjnych baz danych
• Życie bez relacji – sposoby modelowania danych

CRUD

• Tworzenie dokumentów
• Pobieranie dokumentów
• Opretory zapytań
• Projekcje
• Aktualizacja dokumentów
• Kursory

Indeksy

• Podstawy
• Indeksy na polach wewnętrznych
• Indeksy złożone
• Indeksy wielokluczowe
• Indeksy z funkcją mieszającą
• Właściwości indeksów
• Zapytania pokryte (indeksem)

Agregacja *

• Wstęp *
• Operatory *
• Limity *

Replikacja *

• Węzły replikacyjne *
• Potwierdzenie zapisu *
• Odczyt danych z węzłów zapasowych *

* elementy opcjonalne – będą realizowane w ramach możliwości

Galeria zdjęć

 

Warsztaty „Podstawy MongoDB” z Wiktorem Sztajerowskim

Saturday, Feb 4, 2017, 9:00 AM

ATH budynek A sala 104
ul.Willowa 2 Bielsko-Biala, PL

20 Developers, Enthusiasts Attending

Hej, prosimy Was o zapisy! Jeżeli będzie nas więcej niż 15 – odpalimy maszynę losującą ;-).Bio:Wiktor Sztajerowski – programista z ponad 5-cio letnim stażem. Obecnie Java Developer w Smart Coders, entuzjasta NoSQL’a i orędownik wykorzystywania więcej niż jednej bazy danych w systemach. Prywatnie jeden z liderów łódzkiego JUG’a oraz Zwinnej Łodzi….

Check out this Meetup →